top of page
Un valor etern
 
Una moneda porta en ella mateixa tot el seu valor.
Totes son veritables obres d'art, gravades en els metalls més nobles.
Inversió eternament apreciada i que augmenta amb el pas del temps, és també un original objecte decoratiu, i la millor manera de testimoniar apreci, reconeixement...o amor.
bottom of page